User Tools

Site Tools


4617--8331-dawkins-la-gi

Dawkins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 5 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8331
Đặt tên theo Richard Dawkins
Tên thay thế 1982 KK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0508545
Viễn điểm quỹ đạo 2.4977589
Độ lệch tâm 0.0982507
Chu kỳ quỹ đạo 1252.7718447
Độ bất thường trung bình 151.78511
Độ nghiêng quỹ đạo 4.97623
Kinh độ của điểm nút lên 96.61266
Acgumen của cận điểm 205.30905
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8331 Dawkins (1982 KK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 5 năm 1982 bởi C. S. Shoemaker và S. J. Bus ở Palomar. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của Richard Dawkins.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8331 Dawkins
4617--8331-dawkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)