User Tools

Site Tools


4618--8515-corvan-la-gi

Corvan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8515
Tên thay thế 1991 RJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1918662
Viễn điểm quỹ đạo 3.0500522
Độ lệch tâm 0.1637160
Chu kỳ quỹ đạo 1549.8470193
Độ bất thường trung bình 2.87374
Độ nghiêng quỹ đạo 13.21074
Kinh độ của điểm nút lên 337.80852
Acgumen của cận điểm 331.69429
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8515 Corvan (1991 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1991 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên Patrick Corvan, một nhà thiên văn học nghiệp dư.[1]

  1. ^ McFarland, John (ngày 5 tháng 9 năm 2005). “Local Amateur nhà thiên văn học Honoured”. Armagh Observatory. Truy cập ngày 5 tháng 12 năm 2008. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8515 Corvan
4618--8515-corvan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)