User Tools

Site Tools


4619--8678-b-l-la-gi

8678 Bäl
Tên
Tên Bäl
Tên chỉ định 1992 ER6
Khám phá
Người phát hiện Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
Ngày phát hiện 1 tháng 3 năm 1992
Nơi phát hiện Đài thiên văn Nam Âu
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1062014
Bán trục lớn (a) 3.1635796 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8276030 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4995562 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.63 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.79933°
Kinh độ (Ω) 57.73758°
Acgumen (ω) 215.50000°
Độ bất thường trung bình (M) 218.35809°

8678 Bäl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2055.2590654 ngày (5.6271128 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
4619--8678-b-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)