User Tools

Site Tools


4620--8812-kravtsov-la-gi

Kravtsov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8812
Tên thay thế 1982 UY6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9731411
Viễn điểm quỹ đạo 3.2921355
Độ lệch tâm 0.2505081
Chu kỳ quỹ đạo 1560.2177752
Độ bất thường trung bình 43.09668
Độ nghiêng quỹ đạo 6.60871
Kinh độ của điểm nút lên 33.82489
Acgumen của cận điểm 296.61286
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8812 Kravtsov (1982 UY6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8812 Kravtsov
4620--8812-kravtsov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)