User Tools

Site Tools


4621--8967-calandra-la-gi

8967 Calandra
Tên
Tên Calandra
Tên chỉ định 14878 T-1
Phát hiện
Người phát hiệns Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Ngày phát hiện 13 tháng 5 năm 1971
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1123428
Bán trục lớn (a) 3.0585610 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7152179 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4024995 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.35 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 9.74703°
Kinh độ (Ω) 170.73438°
Acgumen (ω) 173.80059°
Độ bất thường trung bình (M) 153.02081°

8967 Calandra là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.7152179 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1123428 và chu kỳ quỹ đạo là 1954.04 ngày (5.35 năm).[1]

Calandra có vận tốc quỹ đạo trung bình là 17.02993679 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 9.74542 °.

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels.

Tiểu hành tinh này được đặt tên theo tên của the plant, miliaria calandra.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
4621--8967-calandra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)