User Tools

Site Tools


4624--9392-cavaillon-la-gi

Cavaillon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9392
Đặt tên theo Cavaillon
Tên thay thế 1994 PK7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1335627
Viễn điểm quỹ đạo 2.7521495
Độ lệch tâm 0.1266114
Chu kỳ quỹ đạo 1394.5858690
Độ bất thường trung bình 176.76309
Độ nghiêng quỹ đạo 6.47306
Kinh độ của điểm nút lên 150.23633
Acgumen của cận điểm 229.12280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9392 Cavaillon (1994 PK7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9392 Cavaillon
4624--9392-cavaillon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)