User Tools

Site Tools


4625--9563-kitty-la-gi

Kitty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9563
Tên thay thế 1987 SJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8291189
Viễn điểm quỹ đạo 2.8879347
Độ lệch tâm 0.2244655
Chu kỳ quỹ đạo 1322.9994338
Độ bất thường trung bình 254.59245
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56761
Kinh độ của điểm nút lên 202.71613
Acgumen của cận điểm 150.67847
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

9563 Kitty (1987 SJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1987 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9563 Kitty
4625--9563-kitty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)