User Tools

Site Tools


4626--9713-oceax-la-gi

Oceax
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, and Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar - San Diego, California
Ngày khám phá September 19th, 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9713
Tên thay thế 1973 SP1
Đặc trưng quỹ đạo

Kỷ nguyên May

14, 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9110697
Viễn điểm quỹ đạo 5.4823865
Độ lệch tâm 0.0549689
Chu kỳ quỹ đạo 4327.0650587
Độ bất thường trung bình 233.12535
Độ nghiêng quỹ đạo 4.15334
Kinh độ của điểm nút lên 156.02135
Acgumen của cận điểm 311.32554
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.1

9713 Oceax (1973 SP1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày September 19th, 1973, bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, and Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. 9713 Oceax orbits the sun ở L4 Lagrangian point of Jupiter’s orbit.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9713 Oceax
4626--9713-oceax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)