User Tools

Site Tools


4629--10221-kubrick-la-gi

Kubrick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10221
Đặt tên theo Stanley Kubrick
Tên thay thế 1997 UM9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3381819
Viễn điểm quỹ đạo 2.5254011
Độ lệch tâm 0.0384941
Chu kỳ quỹ đạo 1385.1217532
Độ bất thường trung bình 179.66359
Độ nghiêng quỹ đạo 7.51759
Kinh độ của điểm nút lên 45.79387
Acgumen của cận điểm 88.05736
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10221 Kubrick (1997 UM9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1997 bởi P. Pravec ở Ondrejov. Nó được đặt theo tên American filmmaker Stanley Kubrick.[1]

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 726
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10221 Kubrick
4629--10221-kubrick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)