User Tools

Site Tools


4631--10566-zabadak-la-gi

Zabadak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10566
Tên thay thế 1994 AZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1319543
Viễn điểm quỹ đạo 3.2483787
Độ lệch tâm 0.2075010
Chu kỳ quỹ đạo 1611.6367335
Độ bất thường trung bình 77.79928
Độ nghiêng quỹ đạo 11.04288
Kinh độ của điểm nút lên 290.22060
Acgumen của cận điểm 211.01871
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10566 Zabadak (1994 AZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1994 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

Tiểu hành tinh đã được đặt tên theo tên ban nhạc Nhật Bản ZABADAK.[1]

  1. ^ “10566 Zabadak (1994 AZ2)”. JPL Small-Body Database Browser. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2009. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10566 Zabadak
  • 小惑星10566番 Zabadak
4631--10566-zabadak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)