User Tools

Site Tools


4632--10747-k-then-la-gi

10747 Köthen
Tên
Tên Köthen
Tên chỉ định 1989 CW7
Phát hiện
Ngày phát hiện 1 tháng 2 năm 1989
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1163772
Bán trục lớn (a) 2.2379528 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9775061 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4983995 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.35 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.49523°
Kinh độ (Ω) 198.95036°
Acgumen (ω) 220.99849°
Độ bất thường trung bình (M) 316.61427°

10747 Köthen là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1222.8545399 ngày (3.35 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
4632--10747-k-then-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)