User Tools

Site Tools


4633--7684-marioferrero-la-gi

Marioferrero
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7684
Tên thay thế 1997 EY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6368178
Viễn điểm quỹ đạo 2.9519394
Độ lệch tâm 0.0563849
Chu kỳ quỹ đạo 1706.1857195
Độ bất thường trung bình 53.07888
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05636
Kinh độ của điểm nút lên 341.43108
Acgumen của cận điểm 283.95204
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7684 Marioferrero (1997 EY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7684 Marioferrero
4633--7684-marioferrero-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)