User Tools

Site Tools


4634--8048-andrle-la-gi

Andrle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy và Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 22 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8048
Tên thay thế 1995 DB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7867413
Viễn điểm quỹ đạo 3.2126029
Độ lệch tâm 0.0709847
Chu kỳ quỹ đạo 1897.6193259
Độ bất thường trung bình 253.01509
Độ nghiêng quỹ đạo 10.00896
Kinh độ của điểm nút lên 30.20522
Acgumen của cận điểm 60.12630
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

8048 Andrle (1995 DB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 2 năm 1995 bởi M. Tichy và Z. Moravec ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8048 Andrle
4634--8048-andrle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)