User Tools

Site Tools


4635--8191-mersenne-la-gi

8191 Mersenne (1993 OX9) là một tiểu hành tinh được phát hiện tháng 7 năm 1993 July 20 bởi Eric Walter Elst ở đài thiên văn La Silla[1]. Nó được đặt theo tên Marin Mersenne do năm 8191, ông đã phát hiện ra rất nhiều tiểu hành tinh.

4635--8191-mersenne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)