User Tools

Site Tools


4636--8332-ivantsvetaev-la-gi

8332 Ivantsvetaev là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1328.6848065 ngày (3.64 năm).[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
4636--8332-ivantsvetaev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)