User Tools

Site Tools


4637--8516-hyakkai-la-gi

Hyakkai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8516
Tên thay thế 1991 TW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3090671
Viễn điểm quỹ đạo 3.2022295
Độ lệch tâm 0.1620603
Chu kỳ quỹ đạo 1670.8371070
Độ bất thường trung bình 215.48383
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86057
Kinh độ của điểm nút lên 51.72364
Acgumen của cận điểm 346.41862
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8516 Hyakkai (1991 TW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1991 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8516 Hyakkai
4637--8516-hyakkai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)