User Tools

Site Tools


4638--8679-tingst-de-la-gi

8679 Tingstäde là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1927.9083314 ngày (5.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4638--8679-tingst-de-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)