User Tools

Site Tools


4639--8813-leviathan-la-gi

Leviathan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8813
Đặt tên theo Leviathan
Tên thay thế 1983 WF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1502666
Viễn điểm quỹ đạo 4.1754852
Độ lệch tâm 0.3201546
Chu kỳ quỹ đạo 2054.5733490
Độ bất thường trung bình 151.32893
Độ nghiêng quỹ đạo 21.07777
Kinh độ của điểm nút lên 96.26307
Acgumen của cận điểm 274.76292
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1664
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.90

8813 Leviathan (1983 WF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8813 Leviathan
4639--8813-leviathan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)