User Tools

Site Tools


4640--8968-europaeus-la-gi

Europaeus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8968
Tên thay thế 1212 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6490687
Viễn điểm quỹ đạo 3.3720879
Độ lệch tâm 0.1200798
Chu kỳ quỹ đạo 1907.9778064
Độ bất thường trung bình 240.41267
Độ nghiêng quỹ đạo 9.68755
Kinh độ của điểm nút lên 198.31559
Acgumen của cận điểm 141.00529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8968 Europaeus (1212 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8968 Europaeus
4640--8968-europaeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)