User Tools

Site Tools


4641--9082-leonardmartin-la-gi

Leonardmartin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9082
Tên thay thế 1994 VR6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.5745430
Viễn điểm quỹ đạo 3.9018034
Độ lệch tâm 0.4249659
Chu kỳ quỹ đạo 1654.9687956
Độ bất thường trung bình 24.24553
Độ nghiêng quỹ đạo 30.34108
Kinh độ của điểm nút lên 51.78146
Acgumen của cận điểm 280.64432
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9082 Leonardmartin (1994 VR6) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9082 Leonardmartin
4641--9082-leonardmartin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)