User Tools

Site Tools


4642--9226-arimahiroshi-la-gi

9226 Arimahiroshi (tên chỉ định: 1996 AB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 12 tháng 1 năm 1996. Nó được đặt theo tên Hiroshi Arima.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4642--9226-arimahiroshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)