User Tools

Site Tools


4643--9393-apta-la-gi

Apta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9393
Đặt tên theo Apt
Tên thay thế 1994 PT14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3371774
Viễn điểm quỹ đạo 2.8734436
Độ lệch tâm 0.1029179
Chu kỳ quỹ đạo 1535.9874827
Độ bất thường trung bình 215.21025
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37961
Kinh độ của điểm nút lên 165.54212
Acgumen của cận điểm 41.66100
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9393 Apta (1994 PT14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9393 Apta
4643--9393-apta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)