User Tools

Site Tools


4644--9564-jeffwynn-la-gi

Jeffwynn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9564
Đặt tên theo Jeffrey C. Wynn
Tên thay thế 1987 SG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.5975175
Viễn điểm quỹ đạo 3.0822049
Độ lệch tâm 0.3172597
Chu kỳ quỹ đạo 1307.3250695
Độ bất thường trung bình 303.98451
Độ nghiêng quỹ đạo 22.28400
Kinh độ của điểm nút lên 187.31775
Acgumen của cận điểm 121.22806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9564 Jeffwynn (1987 SG3) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên an American geophysicist, Jeff Wynn.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9564 Jeffwynn
4644--9564-jeffwynn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)