User Tools

Site Tools


4645--9716-severina-la-gi

Severina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9716
Tên thay thế 1975 UE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9240999
Viễn điểm quỹ đạo 2.9244027
Độ lệch tâm 0.2063117
Chu kỳ quỹ đạo 1378.6844432
Độ bất thường trung bình 268.63125
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26848
Kinh độ của điểm nút lên 181.48122
Acgumen của cận điểm 143.16208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9716 Severina (1975 UE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1975 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9716 Severina
4645--9716-severina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)