User Tools

Site Tools


4646--10094-eijikato-la-gi

Eijikato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10094
Tên thay thế 1991 DK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2042486
Viễn điểm quỹ đạo 2.9513404
Độ lệch tâm 0.1449091
Chu kỳ quỹ đạo 1511.7182732
Độ bất thường trung bình 201.99995
Độ nghiêng quỹ đạo 15.66453
Kinh độ của điểm nút lên 357.09449
Acgumen của cận điểm 19.95610
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

10094 Eijikato (1991 DK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1991 bởi Tsutomu Seki ở Geisei. Nó được đặt theo tên Eiji Kato, who owns an Australian bed và breakfast that has a built-in observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10094 Eijikato
4646--10094-eijikato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)