User Tools

Site Tools


4647--10222-klotz-la-gi

Klotz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Buil
Nơi khám phá Ramonville
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10222
Tên thay thế 1997 UV10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4777952
Viễn điểm quỹ đạo 3.0648228
Độ lệch tâm 0.1059116
Chu kỳ quỹ đạo 1685.1006536
Độ bất thường trung bình 348.59174
Độ nghiêng quỹ đạo 7.95989
Kinh độ của điểm nút lên 240.57859
Acgumen của cận điểm 269.77645
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10222 Klotz (1997 UV10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1997 bởi C. Buil ở Ramonville.

  • Danh sách các tiểu hành tinh/10201–10300
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10222 Klotz
4647--10222-klotz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)