User Tools

Site Tools


4648--10382-hadamard-la-gi

Hadamard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10382
Đặt tên theo Jacques Hadamard
Tên thay thế 1996 RJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9443506
Viễn điểm quỹ đạo 2.8816036
Độ lệch tâm 0.1942109
Chu kỳ quỹ đạo 1369.0781381
Độ bất thường trung bình 51.47298
Độ nghiêng quỹ đạo 5.47933
Kinh độ của điểm nút lên 9.65522
Acgumen của cận điểm 298.09053
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10382 Hadamard (1996 RJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10382 Hadamard
4648--10382-hadamard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)