User Tools

Site Tools


4649--10568-yoshitanaka-la-gi

Yoshitanaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10568
Tên thay thế 1994 CF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1982255
Viễn điểm quỹ đạo 3.1838965
Độ lệch tâm 0.1831380
Chu kỳ quỹ đạo 1612.4406605
Độ bất thường trung bình 143.73981
Độ nghiêng quỹ đạo 11.57887
Kinh độ của điểm nút lên 298.74626
Acgumen của cận điểm 116.61447
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10568 Yoshitanaka (1994 CF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1994 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10568 Yoshitanaka
4649--10568-yoshitanaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)