User Tools

Site Tools


4651--7686-wolfernst-la-gi

Wolfernst
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7686
Tên thay thế 2024 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0720972
Viễn điểm quỹ đạo 2.4593234
Độ lệch tâm 0.0854536
Chu kỳ quỹ đạo 1245.6757319
Độ bất thường trung bình 170.83339
Độ nghiêng quỹ đạo 4.71039
Kinh độ của điểm nút lên 354.93395
Acgumen của cận điểm 191.65949
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

7686 Wolfernst (2024 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7686 Wolfernst
4651--7686-wolfernst-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)