User Tools

Site Tools


4652--8050-beishida-la-gi

Beishida
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8050
Tên thay thế 1996 ST
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7916264
Viễn điểm quỹ đạo 2.4759650
Độ lệch tâm 0.1603571
Chu kỳ quỹ đạo 1138.4859351
Độ bất thường trung bình 255.76241
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85410
Kinh độ của điểm nút lên 213.71729
Acgumen của cận điểm 142.96620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

8050 Beishida (1996 ST) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8050 Beishida
4652--8050-beishida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)