User Tools

Site Tools


4653--8335-sarton-la-gi

Sarton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8335
Đặt tên theo George Sarton
Tên thay thế 1984 DD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9892618
Viễn điểm quỹ đạo 2.4727638
Độ lệch tâm 0.1083593
Chu kỳ quỹ đạo 1217.1707495
Độ bất thường trung bình 19.23242
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24559
Kinh độ của điểm nút lên 328.13452
Acgumen của cận điểm 280.41141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8335 Sarton (1984 DD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1984 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8335 Sarton
4653--8335-sarton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)