User Tools

Site Tools


4654--8521-boulainvilliers-la-gi

Boulainvilliers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8521
Tên thay thế 1992 GF4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8182059
Viễn điểm quỹ đạo 2.6257865
Độ lệch tâm 0.1817241
Chu kỳ quỹ đạo 1209.7994562
Độ bất thường trung bình 149.07617
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55571
Kinh độ của điểm nút lên 37.85735
Acgumen của cận điểm 339.16648
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8521 Boulainvilliers (1992 GF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8521 Boulainvilliers
4654--8521-boulainvilliers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)