User Tools

Site Tools


4655--8814-rosseven-la-gi

Rosseven
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 1 tháng 12 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8814
Tên thay thế 1983 XG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6570626
Viễn điểm quỹ đạo 3.6967618
Độ lệch tâm 0.1636336
Chu kỳ quỹ đạo 2068.2652787
Độ bất thường trung bình 156.01522
Độ nghiêng quỹ đạo 4.84173
Kinh độ của điểm nút lên 208.77854
Acgumen của cận điểm 160.89526
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8814 Rosseven (1983 XG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 12 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8814 Rosseven
4655--8814-rosseven-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)