User Tools

Site Tools


4656--8969-alexandrinus-la-gi

Alexandrinus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá ngày 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8969
Tên thay thế 1218 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2161901
Viễn điểm quỹ đạo 2.5979201
Độ lệch tâm 0.0792940
Chu kỳ quỹ đạo 1364.0411842
Độ bất thường trung bình 32.59585
Độ nghiêng quỹ đạo 0.96152
Kinh độ của điểm nút lên 154.30626
Acgumen của cận điểm 283.12828
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

8969 Alexandrinus (1218 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Kentish Plover, Charadrius alexandrinus.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8969 Alexandrinus
4656--8969-alexandrinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)