User Tools

Site Tools


4657--9083-ramboehm-la-gi

Ramboehm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9083
Tên thay thế 1994 WC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1618864
Viễn điểm quỹ đạo 2.9832566
Độ lệch tâm 0.1596399
Chu kỳ quỹ đạo 1507.1261319
Độ bất thường trung bình 91.27888
Độ nghiêng quỹ đạo 14.15203
Kinh độ của điểm nút lên 269.27494
Acgumen của cận điểm 116.39909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

9083 Ramboehm (1994 WC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9083 Ramboehm
4657--9083-ramboehm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)