User Tools

Site Tools


4658--9227-ashida-la-gi

9227 Ashida
Khám phá
Khám phá bởi Takao Kobayashi
Nơi khám phá Đài quan sát Ōizumi
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9227
Đặt tên theo Masafumi Ashida
Tên thay thế 1996 BO2
Danh mục tiểu hành tinh Hành tinh vi hình vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 2,9687968 AU (444.125.679,821 km)
Viễn điểm quỹ đạo 3,1856666 AU (476.568.940,120 km)
Bán trục lớn 3,0772317 AU (460.347.309,971 km)
Độ lệch tâm 0,0352378
Chu kỳ quỹ đạo 1971.6903603 ngày
5.4 năm
Độ bất thường trung bình 205,71186°
Độ nghiêng quỹ đạo 3,63916°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12,9

9227 Ashida (tên chỉ định: 1996 BO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, tỉnh Gunma, Nhật Bản, ngày 26 tháng 1 năm 1996. Nó được đặt theo tên Masafumi Ashida.[1]

4658--9227-ashida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)