User Tools

Site Tools


4659--9394-manosque-la-gi

Manosque
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9394
Tên thay thế 1994 PV16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5682443
Viễn điểm quỹ đạo 2.8680309
Độ lệch tâm 0.0551456
Chu kỳ quỹ đạo 1636.8375752
Độ bất thường trung bình 87.99248
Độ nghiêng quỹ đạo 3.16963
Kinh độ của điểm nút lên 346.72798
Acgumen của cận điểm 278.36552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9394 Manosque (1994 PV16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9394 Manosque
4659--9394-manosque-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)