User Tools

Site Tools


4660--9565-tikhonov-la-gi

Tikhonov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9565
Tên thay thế 1987 SU17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0330862
Viễn điểm quỹ đạo 2.6535236
Độ lệch tâm 0.1323851
Chu kỳ quỹ đạo 1310.2121648
Độ bất thường trung bình 300.66123
Độ nghiêng quỹ đạo 6.34585
Kinh độ của điểm nút lên 214.54333
Acgumen của cận điểm 121.05384
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9565 Tikhonov (1987 SU17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1987 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9565 Tikhonov
4660--9565-tikhonov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)