User Tools

Site Tools


4661--9717-lyudvasilia-la-gi

Lyudvasilia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9717
Tên thay thế 1976 SR5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0810034
Viễn điểm quỹ đạo 2.5886394
Độ lệch tâm 0.1087098
Chu kỳ quỹ đạo 1303.1035982
Độ bất thường trung bình 283.12259
Độ nghiêng quỹ đạo 7.66633
Kinh độ của điểm nút lên 34.26560
Acgumen của cận điểm 18.90191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9717 Lyudvasilia (1976 SR5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9717 Lyudvasilia
4661--9717-lyudvasilia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)