User Tools

Site Tools


4662--10095-carlloewe-la-gi

10095 Carlloewe (tên chỉ định: 1991 RP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Freimut Börngen và Lutz D. Schmadel ở Đài thiên văn Karl Schwarzschild ở Đức ngày 9 tháng 9 năm 1991.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4662--10095-carlloewe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)