User Tools

Site Tools


4663--10223-zashikiwarashi-la-gi

Zashikiwarashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10223
Tên thay thế 1997 UD11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6761426
Viễn điểm quỹ đạo 3.5615252
Độ lệch tâm 0.1419413
Chu kỳ quỹ đạo 2011.8092083
Độ bất thường trung bình 154.62116
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82956
Kinh độ của điểm nút lên 52.86756
Acgumen của cận điểm 160.06514
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10223 Zashikiwarashi (1997 UD11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1997 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10223 Zashikiwarashi
4663--10223-zashikiwarashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)