User Tools

Site Tools


4664--10385-amaterasu-la-gi

Amaterasu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10385
Tên thay thế 1996 TL12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1689407
Viễn điểm quỹ đạo 3.1977165
Độ lệch tâm 0.1916977
Chu kỳ quỹ đạo 1605.4959337
Độ bất thường trung bình 266.02980
Độ nghiêng quỹ đạo 13.49010
Kinh độ của điểm nút lên 35.86125
Acgumen của cận điểm 300.41600
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

10385 Amaterasu (1996 TL12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1996 bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10385 Amaterasu
4664--10385-amaterasu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)