User Tools

Site Tools


4665--10569-kinoshitamasao-la-gi

Kinoshitamasao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10569
Tên thay thế 1994 GQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6286182
Viễn điểm quỹ đạo 3.1944104
Độ lệch tâm 0.0971646
Chu kỳ quỹ đạo 1814.5829869
Độ bất thường trung bình 343.34063
Độ nghiêng quỹ đạo 13.54930
Kinh độ của điểm nút lên 41.09546
Acgumen của cận điểm 109.93308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10569 Kinoshitamasao (1994 GQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10569 Kinoshitamasao
4665--10569-kinoshitamasao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)