User Tools

Site Tools


4666--10753-van-de-velde-la-gi

van de Velde
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10753
Tên thay thế 1989 WU4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5195234
Viễn điểm quỹ đạo 2.9106888
Độ lệch tâm 0.0720350
Chu kỳ quỹ đạo 1634.0999623
Độ bất thường trung bình 42.57613
Độ nghiêng quỹ đạo 3.53020
Kinh độ của điểm nút lên 275.40328
Acgumen của cận điểm 150.46583
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10753 van de Velde (1989 WU4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10753 van der Velde
4666--10753-van-de-velde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)