User Tools

Site Tools


4667--8051-pistoria-la-gi

Pistoria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và G. Cattani
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8051
Đặt tên theo Pistoia
Tên thay thế 1997 PP4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9386588
Viễn điểm quỹ đạo 2.5733774
Độ lệch tâm 0.1406723
Chu kỳ quỹ đạo 1237.6911614
Độ bất thường trung bình 19.93420
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52971
Kinh độ của điểm nút lên 158.07031
Acgumen của cận điểm 229.47427
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8051 Pistoria (1997 PP4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1997 bởi L. Tesi và G. Cattani ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8051 Pistoria
4667--8051-pistoria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)