User Tools

Site Tools


4668--8336-afa-k-la-gi

8336 Šafařík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1989.1383103 ngày (5.45 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
4668--8336-afa-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)