User Tools

Site Tools


4669--8523-bouillabaisse-la-gi

Bouillabaisse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8523
Đặt tên theo Bouillabaisse
Tên thay thế 1992 PX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0499000
Viễn điểm quỹ đạo 2.6513280
Độ lệch tâm 0.1279300
Chu kỳ quỹ đạo 1316.3470448
Độ bất thường trung bình 92.09308
Độ nghiêng quỹ đạo 4.53918
Kinh độ của điểm nút lên 161.45380
Acgumen của cận điểm 210.73330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8523 Bouillabaisse (1992 PX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8523 Bouillabaisse
4669--8523-bouillabaisse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)