User Tools

Site Tools


4670--8816-gamow-la-gi

Gamow
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8816
Đặt tên theo George Gamow
Tên thay thế 1984 YN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9928808
Viễn điểm quỹ đạo 2.9213548
Độ lệch tâm 0.1889356
Chu kỳ quỹ đạo 1406.8162435
Độ bất thường trung bình 65.68279
Độ nghiêng quỹ đạo 3.10871
Kinh độ của điểm nút lên 26.30485
Acgumen của cận điểm 359.58806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8816 Gamow (1984 YN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1984 bởi Lyudmila Georgievna Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Russian-Ukrainian scientist George Gamow.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8816 Gamow
4670--8816-gamow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)