User Tools

Site Tools


4671--8970-islandica-la-gi

Islandica
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8970
Tên thay thế 1355 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7178643
Viễn điểm quỹ đạo 3.4603531
Độ lệch tâm 0.1201785
Chu kỳ quỹ đạo 1983.1164079
Độ bất thường trung bình 353.55561
Độ nghiêng quỹ đạo 0.31160
Kinh độ của điểm nút lên 67.69232
Acgumen của cận điểm 88.18337
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8970 Islandica (1355 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8970 Islandica
4671--8970-islandica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)