User Tools

Site Tools


4672--9229-matsuda-la-gi

Matsuda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9229
Tên thay thế 1996 DJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7190673
Viễn điểm quỹ đạo 3.1001149
Độ lệch tâm 0.0654813
Chu kỳ quỹ đạo 1812.7853028
Độ bất thường trung bình 232.86292
Độ nghiêng quỹ đạo 1.05850
Kinh độ của điểm nút lên 280.22966
Acgumen của cận điểm 166.09008
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9229 Matsuda (1996 DJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9229 Matsuda
4672--9229-matsuda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)